J.P.FinCons

finance & consultancy

Profil společnosti

Vítejte v J.P.FinCons, budeme dobrým partnerem pro Vaši firmu.

Jsme česká poradenská firma, která se zabývá oceňováním podniků a finančního majetku, poskytuje firmám a podnikatelům konzultační služby v oblasti finančního i ekonomického řízení podniku a v oblasti vztahů s finančními institucemi.

Vedle naší profilové orientace na oceňování, výpočet investiční hodnoty firem či projektů a finanční řízení nabízíme v J.P.FinCons klientům také služby advokáta se zaměřením na obchodní právo a specialisty na podnikový marketing a styk s médii.

Přístup k ocenění majetku

Ocenění provádíme v souladu se zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb v aktualizovaném znění a navazujícími právními předpisy ČR, dle metodiky Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické. Při ocenění se používají standardní oceňovací metody, výnosové, tržní či majetkové.

Jsme však přesvědčeni, že oceňování není výsledkem pouhého technokratického procesu. Proto používáme celou škálu oceňovacích postupů získaných na základě praktických zkušeností a vlastního know-how. Každý náš výstup je přizpůsoben konkrétnímu případu tak, aby odrážel skutečnou hodnotu oceňovaného předmětu.

Firemní poradenství

Mnoho malých a středních firem má svého účetního, daňového poradce a manažera řídící vlastní chod podniku. Občas však podnik potřebuje někoho, s kým je možné v krátkém čase profesionálně konzultovat specifické otázky finančního i obchodního řízení, není ale možné ani ekonomicky výhodné mít v podniku na každou činnost specialistu, jehož využití není kontinuální. To je prostor pro poradenství.

Poradenství v našem pojetí je o vzájemné spolupráci s klientem, o kreativním hledání nejlepšího proveditelného řešení, které Vám přinese konkrétní obchodní přínos – snížení nákladů, zvýšení tržeb či vyšší komfort při řízení podniku. Naše výstupy nejsou stohy popsaných papírů, ale logická a jednoduchá doporučení s návody k jejich realizaci.